بالابر خانگی نفربر

بالابر خانگی نفربر

بالابر خانگی نفربر

یک بالابر خانگی نفربر از کابین و ریل با دو نوع سیستم بالابر تشکیل شده است. دو نوع اصلی از سیستم های بالابر نامیده می شوند که هیدرولیک و کششی است و بالابر خانگی نفربر هیدرولیک توسط یک جک هیدرولیک تغذیه می شوند که پیستون های سیال هستند. در داخل یک سیلندر حرکت می کنند و بالابر خانگی نفربر کششی از طناب ها یا تسمه های فولادی روی یک سیستم قرقره با وزنه تعادل تشکیل شده اند.

البته بالابر خانگی نفربر که برای باربری و مسافربری مدرن بسیار پیچیده تر از این هستند. برای تحمل وزن قابل توجه اتاق بالابر خانگی نفربر و بار آن به سیستم های مکانیکی پیشرفته نیاز دارند.

علاوه بر این، بالابر خانگی نفربر به یک سیستم کنترل نیاز دارند تا مسافران بتوانند بالابر را مطابق با آن کار کنند. همچنین سیستم های بالابر خانگی نفربر هیدرولیک اتاق آسانسور را با استفاده از موارد زیر بالا می برند و با کمک رام هیدرولیک و پیستون سیال که در داخل یک سیلندر نصب شده است که سیستم های هیدرولیک از ماشین آلات بالابر خانگی نفربر سربار استفاده نمی کنند. در عوض، از فشرده سازی مایعات برای ایجاد حرکت استفاده می کند که سیستم باید یک اتاق مجزا در مجاورت شفت در پایین ترین طبقه داشته باشد.

اتاق بالابر خانگی نفربر

اتاق بالابر خانگی نفربر توسط یک موتور الکتریکی بالا می رود که روغن را به داخل سیلندر پمپ می کند تا پیستون را حرکت دهد و این بالابر خانگی نفربر هیدرولیک همچنین دارای سوپاپ های الکتریکی برای کنترل آزاد شدن روغن برای سواری نرم هستند. اما در عوض اتاق بالابر خانگی نفربر کششی توسط طناب های فولادی کششی یا تسمه های روی یک سیستم قرقره بالا و پایین می رود و در مقایسه با سیستم های هیدرولیک، بالابر کششی بهینه انرژی است، ایده آل برای ساختمان های متوسط بلند است و سواری راحت تری دارد.

امروزه بالابر خانگی نفربر برای بالا بردن اتاق آسانسور به انرژی قابل توجهی نیاز دارند، به همین دلیل است که معمولاً در ساختمان های بلند یافت نمی شوند و این سیستم ها همچنین با سرعت ۱۵۰ فوت در دقیقه یا کمتر کار می کنند. بنابراین آنها را از سایر انواع آسانسور کندتر می باشد. در نتیجه بالابر خانگی نفربر مسکونی در طول سال ها به طور چشمگیری بهبود یافته است و در حالی که بخش های مکانیکی اولیه ثابت مانده اند. سیستم های کنترل و ویژگی های ایمنی بهبود یافته اند و البته روغن هیدرولیک اهمیت زیادی دارد زیرا به داخل یک سیلندر پمپ می شود که فشار ایجاد می کند و به بالابر خانگی نفربر اجازه می دهد تا به سمت بالا حرکت کند.