نمونه بالابر نفربر نصب در واحد مسکونی دوبلکس 

نمونه بالابر نفربر نصب در واحد مسکونی دوبلکس

نمونه بالابر نفربر نصب در واحد مسکونی دوبلکس 

یکی از کاربردهای بالابرهای نفربر در داخل واحدهای مسکونی دوبلکس است که به ساکنین کمک می کند که دیگر نیازی به استفاده از پله نداشته باشند و از مضرات آن در امان باشند. نمونه بالابر نفربر نصب در واحد مسکونی دوبلکس دارای کابین می باشد که ظاهری زیباتر و امنیت بیشتر را برای واحد مسکونی و ساکنین خانه فراهم نموده است. بنا به درخواست و نیاز شما مشتریان می توان نمونه بالابر نفربر نصب در واحد مسکونی را با کابین کامل و یا بدون کابین و یابه صورت کابین نیمه هم طراحی و اجرا نمود.