وینچ

وینچ

وینچ

وینچ وینچ برای کشیدن بار سنگین به صورت افقی بر روی سطح کمی شیبدار یا همسطح طراحی شده است و بالابر برای بلند کردن بار به صورت عمودی بر روی شیب های تندتر که بیش از 45 درجه است طراحی شده است. هر دو ابزار می توانند کارهای بلند کردن سنگین…
بالابر وینچی

بالابر وینچی

بالابر وینچی وینچ ها و بالابرها نه تنها شبیه به هم به نظر می رسند، بلکه در نگاه اول به نظر می رسد که عملکرد یکسانی دارند. هر دو اجسام سنگین را می کشند، چه کشیدن ماشین یا بلند کردن آن. تفاوت اصلی بین بالابر وینچی و بالابرهای دیگر این است…