بالابر ستونی

بالابر ریلی ستونی

بالابر ریلی ستونی

بالابر ریلی ستونی بالابر ریلی ستونی ارائه شده توسط شرکت ما به طور مداوم سرویس می شوند. تا از عملکرد بدون مشکل اطمینان حاصل شود. این بالابر ها که در کارخانه جات و انبار صنایع و آتش نشانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از…
بالابر ستونی

بالابر ستونی

بالابر ستونی بالابر ستونی برای صندلی های چرخدار و صندلی های برقی، دسترسی به ایوان های مرتفع، عرشه ها و سایر مناطق مرتفع را برای کاربردهای مسکونی و تجاری فراهم می کند. بالابر ستونی راه حل های حرکتی آسانسور مانند و حمل و نقل را به صورت عمودی به سطوح ب…