نوشته‌ها

بالابر مسکونی

بالابر مسکونی

بالابر مسکونی قوانین شهر سازی به سازندگان اجازه می‌دهد تا ساختمان‌هایی را بالاتر و بالاتر برپا کنند که بر فضای موجود برای استفاده تجاری و مسکونی تأثیر می‌گذارد. با این حال، وقتی ساختمان‌ها بلندتر شدند و می‌توانستند افراد بیشتری را در خود …