نوشته‌ها

بالابر حمل مصالح

بالابر حمل مصالح

بالابر حمل مصالح بالابر حمل مصالح ، برای جابجا شدن افراد در بین طبقات و یا جابجا کردن بار از بالابرها استفاده می کنند. یکی از انواع بالابرها ، بالابر حمل مصالح می باشد که در ساخت سازه ها برای حمل مصالح سنگین ساختمانی در بین طبقات مورد …