نوشته‌ها

بالابر ستونی

بالابر ستونی

بالابر ستونی بالابر ستونی برای صندلی های چرخدار و صندلی های برقی، دسترسی به ایوان های مرتفع، عرشه ها و سایر مناطق مرتفع را برای کاربردهای مسکونی و تجاری فراهم می کند. بالابر ستونی راه حل های حرکتی آسانسور مانند و حمل و نقل را به صورت عمودی به سطوح ب…