نوشته‌ها

بالابر هیدرولیکی کارگاهی

بالابر هیدرولیک کارگاهی

بالابر هیدرولیک کارگاهی بالابر هیدرولیک کارگاهی بهترین گزینه برای کار در نظر گرفته می شود زیرا هرگز داخل بالابر معلق نیست. آسانسورهایی که از سیستم کابلی استفاده می کنند، کابین را که بالای سطح همکف قرار می دهند در هوا معلق نگه می دارند. آسانسورهای…