نوشته‌ها

وینچ

وینچ

وینچ وینچ برای کشیدن بار سنگین به صورت افقی بر روی سطح کمی شیبدار یا همسطح طراحی شده است و بالابر برای بلند کردن بار به صورت عمودی بر روی شیب های تندتر که بیش از 45 درجه است طراحی شده است. هر دو ابزار می توانند کارهای بلند کردن سنگین…