نوشته‌ها

بالابر مغازه ای

بالابر مغازه ای

بالابر مغازه ای بالابر مغازه ای ، برای جابجا کردن بار در بین طبقات فروشگاه ها یا مغازه به کار برده می شود. بالابر مغازه ای از نظر امنیت نسبت به بالابر ساختمانی ایمنی بیشتری دارد. روش کار بالابر مغازه ای به این صورت است که به کمک سیم بکسل و م…